Díváte se kolem sebe?

V Architektura, Kultura od Eva Urbančíková1 Komentář

Veřejné osvětlení u Karoliny

21. století je známo nejen svou vyspělou technologií, ale i davem spěchajících lidí, kteří hledí do země nebo v horším případě do svého chytrého mobilu. Nejste mezi nimi i vy? V rámci našeho undergroundového seriálu Díváte se kolem sebe? vám budeme postupně představovat na první pohled nepatrné detaily, které vás příště donutí odvrátit hlavu od mobilu či země a začít se dívat kolem sebe.

Když odcházíte z Karoliny a vezmete to vrchem přes lávku, můžete si po levé straně všimnout netradičního veřejného osvětlení. Jedna z lamp má totiž na svém krytu instalaci miniatury malebné krajinky s kostelíkem. Autorem je Libor Novotný, absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, který je zároveň spoluorganizátorem ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru s názvem Kukačka.

Umělci se v rámci tohoto mezinárodního festivalu inspirovaného hnízdním parazitismem kukačky snaží zasadit své dílo do veřejného prostoru. Tématem letošního pátého ročníku je pojem „Nemísta“. Tento termín pořadatelé vysvětlují úvahami antropologa Marca Augého, který popisuje jednotlivá místa bez identity, historie či symbolického vyjádření.

Dílo Libora Novotného s názvem Poutní nemísto by se dalo popsat jako vyobrazení střetu dvou různých kultur. Na jedné straně je to mírumilovné, nábožensky založené venkovské prostředí, na straně druhé je to pak uspěchaná konzumní společnost, která už pomalu v nic nevěří. Druhý výklad díla ale popisuje středověký kostel coby kýženou odměnu křesťana po odchodu na onen svět v podobě Nebeského Jeruzaléma, v jehož kontrastu se staví obří nákupní centra zobrazující Zahrady pozemských rozkoší ve verzi 21. století.

foto: Eva Urbančíková