Není vzdělání jako vzdělání

V Nezařazené od Nikola UlčákováNapsat komentář

Ten, kdo investuje do vzdělávání a rozvíjí své vědění, investuje do budoucnosti! Ale…

Jak moc jsme vzdělaní?

Na vzdělávání lze pohlížet z mnoha charakterově rozlišných rovin. Například jedna z globálních statistik hovoří o počtu okolo 850 milionů dospělých lidí, tedy jednom z osmi z nás, kteří dnes stále neumí číst a psát. Je třeba zároveň zmínit, že drtivou většinu z uvedeného čísla tvoří dospělí lidé z rozvojových zemí. Představme si tedy 850 milionů Tarzanů, kteří jsou při vedení vpřed současnou džunglí často omezeni jen na to, co jim řeknou ti „vzdělanější“ z nás.

Je to znepokojivý fakt? Nebo je více znepokojivá skutečnost, že každý třetí člověk na Zemi je tak jako tak pitomec? Nejspíš to tak opravdu bude. Hovoří o tom například psycholog PhDr. Slavomil Hubálek, který opodstatňuje své tvrzení jednoduše. Totiž že průměrné IQ 100 není žádným zázrakem z pohledu schopností a výkonnosti člověka. Přitom takového IQ nedosahuje ani polovina z nás. A je vyčíslení inteligence člověka v poměru k ostatní populaci vždycky relevantní? A s tím nejspíš nic neuděláme, takové karty jsme dostali a tak s nimi i hrajeme.

Vzdělávací móda novodobých dějin České republiky

V případě České republiky naposledy mohutně promíchalo balíčkem karet střídání politických režimů. V roce 1989 se rozdala nová hra a s ní došlo k přijetí mnoha západních trendů. Jedním z nich byl trend v oblasti vzdělávání. Nejrozsáhlejší boom zaznamenala sféra ekonomiky, politiky, obchodu a podnikání, jež má na svědomí historicky největší nárůst v počtu tuzemských vysokých škol. Přičemž převážná část takto zaměřených škol je soukromého charakteru. V daleko menším měřítku se tyto obory začaly vyučovat na nově vzniklých fakultách již tradičních veřejných vysokých škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento poznatek potvrzuje zveřejněnými údaji. Na svých webových stránkách ke dni 11. června 2012 uveřejnilo seznam soukromých vysokých škol v České republice, jenž uvádí názvy 44 různých škol. Ke dni 29. ledna 2013 pak uvádí seznam veřejných vysokých škol, kterých je v Česku 26. Obrovský nárůst vysokých škol a s ním rostoucí počet absolventů potvrzují i údaje Českého statistického úřadu. Podle nich absolvovalo v roce 2012 vysokou školu v České republice téměř 94 tisíc studentů, což je třikrát více, než tomu bylo v roce 2001.

Co nám tento trend přinesl? Kromě společenského boomu v zájmu o vysokoškolské vzdělání či nadměrné frekventovanosti pracovních pozic s názvem manažer, za jejichž lesklým pojmenováním se často nachází už méně ušlechtilá realita všedních dní, je to také vysoký počet neuplatněných absolventů a s ním současně neuspokojený stav poptávky po tradičních, řemeslně orientovaných pracovních místech. Ty v tichosti přečkaly módní vlnu získávání vysokoškolských titulů a dnes se opět stávají odvětvím, po kterém přirozeně roste hlad.

Vysokoškolský titul je pouze jednou z cest v procesu vzdělávání

Ano, vzdělávání je investicí do budoucnosti. Otázkou je, jak tuto investici dokážeme proměnit v čase, kdy se ji snažíme užitečně aplikovat v realitě. Pokud nemáme jasnou představu o své budoucnosti, můžeme se chytit aktuální módní vlny, která v konečném důsledku jen prodlouží náš pobyt v kruhu nejasnosti. Anebo taky ne. Pokud však víme, jakou konkrétní cestou chceme směrovat svůj život, budeme si schopni snáz a správněji vybrat svou vlastní formu vzdělávání, díky které nabudeme požadovaných poznatků a vědomostí.

 

zdroje: www.msmt.cz, www.wikipedia.org, www.czso.cz, Teorie nevzdělanosti – Konrad Paul Liessmann
foto: Freerangestock.com