Tříkrálový speciál: Wang Wei – Kadidlo line se v chrámu…

V Nezařazené, Poezie od Nikola UlčákováNapsat komentář

S vůní kadidel z čínských chrámů přichází básník Wang Wei z osmého století z období dynastie Tchang. Z jeho mnoha básní se jich zachovalo na čtyři sta, mimo jiné byl Wang Wei také vynikajícím krajinářem. Jeho obrazy se bohužel v tak hojném počtu nedochovaly, jeden básník jeho doby však řekl, že Wangovy básně jsou tak krásné, kvalitní a obrazotvorné, jako by byly snad spíše malbami. Na sklonku života ho pak více než vše ostatní zaujal buddhismus, kterému se plně oddal, proto je znám jako Básník Buddha.

Ani tři králové nesdíleli náboženství svaté rodiny, byli to pohané, hvězdopravci a mudrcové, kteří však uznávali významnost příchodu Ježíše a prorokovali změny, které přinese. Ať už je to legenda, nebo ne, patří jim uznání za pokoru, jíž se můžeme inspirovat i dnes.

 

Kadidlo line se v chrámu, jímž procházím

Kráčeje po cestě neznámé

Vrcholy hor z oblak čnějí

Obklopen stromy starými

V dálce už zvonky znějí

 

Dolů po skalisku strmém

Padá horský potůček

Dále přes borovou mýtinu

Kde tma od světla je na krůček

 

Ještě před tím než se stočí

V jezírku ticha se usadí

Kde s klidem naplněná mysl

I s běsným drakem si poradí

 

Více o čínské literatuře a kultuře naleznete zde. Tento speciál sestává ze tří samostatných článků: přečtěte si i báseň o zlatě a myrze.