Tříkrálový speciál: Zlato – Baudelairovo požehnání

V Poezie od Nikola UlčákováNapsat komentář

Tři králové nebyli nikdy svatořečeni. Nositelé betlémského poselství jsou ale uctívanými patrony všech poutníků a hříšníků a pod tímto patronátem dnes představujeme hříšníka a prokletého básníka Charlese Baudelaira v překladu Vladimíra Mikeše.

Požehnání (fragment)

„Jsem pro něj zlatá? Jsem. Krásná až k závrati.

Tak proč bych nebyla jak starověká modla,

ty byly ze zlata, tak ať mě pozlatí;

 

zpiju se vůněmi, chci nard, kadidlo, myrhu,

chci do sytosti mít poklon a mas a vín,

se smíchem ze srdce, jež zbožňuje mě, vyrvu

pocty, jež patřily antickým bohyním!

 

A potom, až mě ta bezbožná fraška znudí,

vztáhnu a pomalu do něho zaryji

svou křehkou, silnou dlaň a proškrábu se hrudí

až k srdci nehtíky či spáry harpyjí.

 

Jak malé ptáčátko strachy se tetelící

to okrvavělé srdce mu vyrvu ven

a s pohrdáním je své oblíbené psici

jak žrádlo pohodím a řeknu: jen si vem!“

 

K Nebi, kde září trůn, nádherný, jasně bílý,

Básník, rozzářený, své zbožné ruce zved,

a blesky vlastního ducha ho oslnily

a výhled zakryly na znesvářený svět:

 

„Dík, Pane, za bolest, za všecko, co nás raní,

dík za ten božský lék nalitý do duše

na naši špinavost, za čiré pomazání,

jež silné připraví na svaté rozkoše!“

 

V tomto duchu pokračuje Baudelairovo Požehnání dále. Pokud byste se chtěli požehnat dalšími jeho básněmi, zde si můžete přečíst výbor ze sbírky Květy zla, z níž pochází tento úryvek.

 

Je zajímavé pojit spolu tři prokletce se třemi mudrci, opakovat stále moderní, nejen pohádkový motiv tří přání a oříšků, motiv, který se opakuje i v biblické Nejsvětější Trojici. Během tří dnů tak letos čtenáře obdarujeme dary Kašpara, Melichara a Baltazara, jejichž požehnání nám koledníci každým rokem posvěcenou křídou píší na dveře.

K+M+B+2017 u vstupů do našich příbytků pak nebude znamenat pouze podpis a iniciály tří králů, mudrců, jaké zůstávají i po zamilovaných párech na lavičkách v parku, ale bude symbolizovat zkratku latinského Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená přání „ať Kristus požehná tomuto příbytku”. Tři křížky značí trojí božský princip.

PS: Přečtěte si i báseň o kadidle a myrze.