Nakažlivá sociální síť

V De Facto, Věda a tech od Nikola Ulčáková1 Komentář

Touha odlišit se a dělat věci jinak se ukazuje být přesně tím principem, který žene trh s novými online produkty kupředu. Není to jen další pokus Facebooku o větší personalizaci vaší home page, útok Instagramu na zrakové smysly vycvičené konzumem nebo marná snaha Google+ o váš první příspěvek na zdi. Je to naprosto jiná cesta, jak sdílet informace. To je slogan nové sociální sítě The Plague, která si za pár měsíců podmanila Evropu.

Dostupná pouze z Google Play (zde) nebo App Store, zábavná, kombinující prvky všech dosud známých sítí, bez viditelných reklam a s velmi krátkou a anonymní registrací. Jediné, co stačí zadat, je přezdívka a e-mailová adresa pro případ obnovy hesla. Morová aplikace je asi nejlepším příkladem toho, kudy se budou sociální sítě ubírat. Desetitisíce uživatelů si teď kladou otázku, zda jejich nový favorit má šanci na výrazný úspěch.

Jednoduchým gestem (swipe up) šíříte nákazu dál, naopak posunutím palce směrem dolů (swipe down) proces šíření zastavíte. Tak, to byl celý návod. Nemusíte si pracně vytvářet seznam přátel, nemusíte nahánět followery jako na Twitteru. Celý obsah vašich sdělení si přečtou lidé, které zřejmě neuvidíte a nikdy nepoznáte. Jejich počet závisí na kvalitě obsahu, který na síť umístíte. Jediné platné omezení je teritoriální; mobilní aplikace komunikuje se službou pro určování polohy vašeho zařízení a v okamžiku stisknutí tlačítka “send post” odesílá také vaši přesnou polohu. Podle té pak vaši nákazu přeposílá dále – lidem, kteří jsou zrovna ve vaší blízkosti.

mor

Obsahem The Plague jsou vtipy založené na znalosti fungování sítě, nebo například narážky na politickou perzekuci internetu v Severní Koreji a klasické meme.

To, na co byli dosud zvyklí uživatelé všech celosvětových sociálních sítí bez výjimek, je takzvané lajkování. Tento princip ale The Plague vlastně popírá svým odlišným přístupem. Neznámému člověku s nainstalovanou aplikací se zobrazí váš příspěvek. Neznámý má v tuto chvíli dvě možnosti. Gestem zvaným swipe up rozešle nákazu dalším neznámým v jeho okolí, v opačném případě gestem swipe down nákazu zastaví a tedy nerozešle dále. Takhle funguje online princip sdílení morové nákazy, anglicky plague.

spread

Příklad šíření morové nákazy. Přispěvatel ví, odkud jsou nakažení a kolik z nich poslalo jeho “post” dále

 Může morová nákaza ohrozit pevné zdraví zavedených sociálních sítí Facebooku a Twitteru?

The Plague má potenciál, ale stejně jako ostatní sociální sítě, její obsah se odvíjí od lidí, kteří jej vytvářejí. V případě, že se budete pokoušet šířit nákazu, která nemá potenciál, neuspějete. Váš příspěvek skončí v propadlišti a nebude navždy vyhlížet zbloudilý like jako například na Facebookové stěně.

Po týdnu užívání sítě ze mne nadšení nevyprchává, stále poctivě posunutím palce rozsévám nákazu světem a dožaduji se další a další změti myšlenek, obrázků, gifů a fotografií. Nutno říct, že mnoho z nich je ukradeno z jiných webů a tedy už jsem je viděl. To mi ale zatím nepřekáží, jsem ochoten zasmát se jedné věci dvakrát. V budoucnu bych ale uvítal možnost eliminace některých až příliš opakujících se nesmyslů nebo nesmyslných přání hezkého dne.

Popularita, s jakou se morová nákaza šíří Evropou, si vysloužila zájem některých větších médií po světě, stále však není The Plague tématem. Exponenciální růst počtu uživatelů se snižuje úměrně s marketingovými limity sítě, za níž stojí mladý Litevec Ilja Zudin. Fakt, že za úspěchem této, zatím alternativní, sociální sítě nestojí obrovské peníze americké Sillicon Valley, je spíše na škodu. Na dobývání zatím nezlomné pozice Facebooku a Twitteru to v každém případě nevypadá, ale naučí-li se stávající neznámí nakažení zprostředkovávat ostatním neznámým kvalitní obsah, je zde velká šance, že je na scéně opravdu vážný konkurent aplikací Vine, Gifyo nebo Instagram.