Eda Kriseová: Kladný hrdina Václav Havel

V Kniha, Kultura od Nikola UlčákováNapsat komentář

Paní Eda Kriseová je především známá ve spojení s osobou Václava Havla, jehož životopis právě z jejího pera před nedávnem vyšel v přepracovaném vydání. V Knihcentru v Ostravě se 24. 11. 2014 uskutečnila beseda, která se nesoustředila pouze na Václava Havla, ale návštěvníci měli možnost blíže poznat paní Kriseovou a její zajímavý životní příběh.

Eda Kriseová je česká spisovatelka a novinářka. Po roce 1972 se stala zakázanou autorkou, byla donucena skončit s žurnalistikou a dostala se do pražského disentu, kde kromě Václava Havla poznala také například Ludvíka Vaculíka. Díky panu Vaculíkovi tak začala publikovat povídky v samizdatové Edici Petlici. Tyto povídky byly inspirovány prostředím psychiatrické léčebny, kde paní Kriseová pracovala.

havel_kniha

Už od mládí miluje cestování. A když se v roce 1969 uzavřely hranice, nesla velmi těžce, že už nikam nemůže vycestovat. Paradoxem se pro ni stalo to, že pacienti zavření za mřížemi v psychiatrické léčebně byli více svobodní, protože mohli říkat, co chtěli, což si lidé volně chodící po ulici dovolit nemohli. A dále dodává: „V té psychiatrické léčebně to bylo normálnější než ve světě okolo, který se takzvaně normalizoval.“

Mimo jiné je Eda Kriseová členkou PEN klubu, který se zaměřuje na lidská práva a v současné době se zastává také uvězněných spisovatelů v různých částech světa. Její životní filozofie se odvíjí od jógy a na otázku o genderových stereotypech odpovídá, že téměř žádné nedodržuje, ale myslí si, že „stárnutí je částečně dodržováním stereotypu“.

Jak už bylo zmíněno, s Václavem Havlem se paní Kriseová seznámila v disentu. Později se stala jeho blízkou spolupracovnicí a tři roky řídila na Hradě oddělení stížností a milostí. Díky jejich vzájemné blízkosti s panem Havlem dostala za úkol napsat životopis posledního československého prezidenta. Životopis původně vyšel v roce 1991. V letošním novém vydání se v knize navíc objevuje doslov, který zachycuje náladu a hektickou dobu prvních porevolučních let. Hlavní myšlenkou bylo zviditelnit osobnost Václava Havla a ukázat jej jako kladného hrdinu.

Jak autorka říká, není možné napsat autentičtější biografii Václava Havla, neboť lidé, kteří byli panu Havlovi blízcí, již z velké části nejsou mezi námi. Proto tato kniha zůstává nejpřesnějším svědectvím o člověku, který se snažil český národ přesvědčit o tom, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

foto: Lukáš Ston