Žijte svůj život jednoduše, říkají američtí bobos

V De Facto, Život od Nikola UlčákováNapsat komentář

David Brooks je vedoucím redaktorem The Weekly Standard a přispěvatelem mnoha prestižních amerických periodik. Zároveň je autorem velmi populární knihy s působivým sociologickým přesahem a na první pohled podivným názvem – Bobos. Odvozenina ze sousloví „bourgeois bohéme“ velmi trefně pojmenovává generaci narozenou na přelomu 70. a 80. let. Svou identitu odvozují američtí bobos z kulturní revoluce let šedesátých a ekonomické reality sedmdesátek. Tito bývalí rebelové nyní vydělávají hodně peněz a na svoje aktivistické mládí vzpomínají z pohodlí svých domovů. Materiální dostatek a důraz, který kladou na udržitelný rozvoj, je však zavazuje k zodpovědnosti a šetrnosti jak vůči sobě, tak vůči přírodě.

Právě v řadách bobos se poprvé začalo masově šířit náboženství biopotravin a v návaznosti na to dochází také k rozmachu farmářských trhů. Tento zodpovědný životní přístup je znát téměř ve všech sférách společenského života. Vše alternativní je dobré. Divadlo, knihy, hudba, film. Dá se říct, že generace bobos přispěla k pojetí moderního způsobu života tak, jak jej chápeme dnes. Touha po jednoduchosti, prolínání všech rovin společnosti a nahlížení na problémy mnoha různými pohledy.

Zmíněná touha po jednoduchosti je půdou, ze které vyrostlo hnutí Simplify Your Life. Již od 90. let se především američtí bobos rozhodli, že vlastnit příliš mnoho věcí není v souladu s jejich životním přesvědčením. Hromadění věcí se stává nemoderním. Rozmáhá se názor, že čím méně materiálně náročný život člověk vede, tím je zákonitě spokojenější. Začíná móda bytů s holými stěnami a strohou výzdobou.

minalism-bobos
Nejlepším příkladem, na kterém se promítají všechny módní vlny ve společnosti, jsou seriály. Průkopníkem mezi bobos seriály jsou američtí Přátelé. Šest lidí vede jednoduché a spokojené životy v jednoduchých bytech. Řeší jednoduché problémy a vždy hledají nejjednodušší řešení. Na druhé straně jsou obklopeni osobitými a nenapodobitelnými kulisami. Byt Moniky je přesným příkladem toho, jak žili (nebo by chtěli žít) v devadesátých letech mladí američtí příslušníci této generace. Nikdo z Přátel, stejně jako nikdo z bobos, nepracuje manuálně. Rachel se snaží práce manuální servírky zbavit a v momentě, kdy se jí to podaří, prohlásí své bohaté rodině, že vede spokojený život a nelituje ani toho, že zajištěného ženicha nechala stát u oltáře. Dala přednost svým hodnotám před penězi, spokojila se s málem a dala přednost plnění svých snů.

Tento názor od svých rodičů postupně přebraly jejich děti. Syntézu postoje obou generací dnes můžeme vidět po celém internetu. Hnutí Simplify Your Life aneb Zjednodušte si život. Hesla jako „K opravdovému štěstí potřebujete méně, než si myslíte“ nebo „Nikdy nepodceňuj důležitost vyhazování věcí, které už nepotřebuješ“. To jsou motta celého hnutí a hlavní teze, se kterými vyráží do boje proti konzumaci sériově vyráběných věcí a jejich následnému skladování ve skříni. Pro ty, kteří se v duchu těchto hesel snaží zjednodušit si život, je důležité kupovat věci kvalitní, recyklovatelné a originální. A právě tato proklamovaná nezávislost na majetku, postoj, že dostatek peněz je vlastně jen jakýmsi vedlejším produktem, je nejspolehlivějším ukazatelem příslušnosti člověka ke generaci bobos.

Styl života bobos se promítá do celé společnosti. V duchu Simplify se pouštějí na výpravy do zahraničí bez zprostředkování pobytu cestovními kancelářemi. Místo pobytu v hotelech dávají přednost nevšedním adrenalinovým zážitkům. Místo návštěvy velkých divadel dávají přednost komorním scénám. K saku nosí tenisky. Hlásají návrat k hodnotám a snům. Na otázky často odpovídají neurčitou tezí, která je však zcela v souladu s jejich vnitřním přesvědčením:

„V jednoduchosti je síla.“

V případě, že jste už někdy slyšeli tuto veskrze hlubokou větu, pak vězte, že její pravou podstatu objasnila až generace bobos a její hnutí Simplify Your Life. Opodstatnění, které nabízí, je hluboké a pramení z přesvědčení popsaného v předcházejících odstavcích. Tato teze se promítla také do politického života. Strany nabízející zelenou alternativu jsou produktem generace vyznávající jednoduchost. Jimi nabízená a proklamovaná zdánlivě jednoduchá (avšak technologicky náročná) řešení jsou čím dál více součástí hlavního politického diskurzu. Důraz na obnovitelné zdroje, transparentnost nebo univerzálnost lidských práv jsou hlavními pilíři aktivistického politického přemýšlení bobos. To vše v duchu Simplify.

Proto si dovolím závěrem citovat právě autora knihy o generaci buržoazních bohémů Davida Brookse:

Patří-li generaci bobos kromě současnosti také budoucnost, je to velmi dobrá zpráva.

Dále čtěte na:

simplifyyourlife.tumblr.com
becomingminimalist.com

foto: picjumbo.com, tumblr.com