All The Kinsfolk Are Dead

V Poezie od Nikola UlčákováNapsat komentář

(Ze sbírky Edmy Norell vydané pod názvem Jabloňový sad. Básně jsou ve sbírce členěny na jednotlivé stromy.)

Strom 8: All The Kinsfolk Are Dead

Půlnoční hlahol hvězd smrákavých,
tonoucích v tůních panenských šťáv,
dědičné atrofie nocí bázlivých,
nad smutnou mou písní van vůkol máv.

Za těla zemřelých svíci vonnou
žhnu, kdes duše mrtvých indiskrétně tonou.

A bylo vše lhostejno v tváří jich,
choře jak žhavý roj mrazivě tu ztich.
Ba i slzy noci v setmělých lucernách,
stekly ku pomoci karmínových tmách.

A zrána plačky pěli rorýsi,
na stěnách vidíce mrtvé obrysy.

Grafika: Eliška Kvíčalová