Lyrický dialog svádění

V Kultura, Poezie od Eva PatlochováNapsat komentář

Dne 29. prosince se kavárna Fair v Karviné rozezvučela milostnými verši. Básnický dialog spolu vedli Katarzyna Gattnar a Adam Telička.

Návštěvníci kavárny si mohli úterní večer zpříjemnit nejen výbornou kávou a něčím k zakousnutí, ale také autorským čtením dvou mladých básníků. Katarzyna Gattnar o sobě tvrdí, že nade vše miluje tvoření, které pro ni představuje nejvyšší formu seberealizace. Vystupování se svými básněmi si vyzkoušela i na autorském čtení s básnířkou Blankou Fišerovou. Naopak pro Adama Teličku byl tento zážitek zcela novým. Prezentoval se však již v tištěné podobě v kolektivní sbírce Vymlouvánky z duší. Katarzyna s Adamem se poznali právě na básnickém fóru a dali to spolu dohromady jak po vztahové, tak i po poetické stránce.

Před začátkem samotného čtení, a bohužel i v rámci jeho prvních patnácti minut, byl přednes láskyplných veršů narušován pobíhajícími dětmi a hudbou zatoulanou z vedlejší chodby. Poté už však přišlo kýžené uklidnění, které přenechalo prostor básním samotným.

Elegance (Katarzyna Gattnar)

Prohlížím hedvábné vzorované látky
Utkané z naší poslední hádky
A šaty z nich – střižené mezi řádky –
Barevně vyšívané flitry a pozlátky
lží

Příliš mnoho knoflíčků rozepnutých bez vyznání
Rozdíl – jemný jako krajka – mezi „Poslouchám”. a nasloucháním

Odkdy jsem shodila, co vážily city
Šaty mi padnou jako ulitý
I Tvůj oblek už zapomněl, co znamená milovat
Necháme se v nich, s naší láskou, pochovat

Básnířka Katarzyna obohatila čtení o jistou dramatičnost a udržovala tak posluchače v neustálém napětí. Naopak Adam se plně pohroužil do přednášených veršů ve své roli zasmušilého básníka. Básně na sebe navazovaly a vzájemně si odpovídaly, přičemž se tak návštěvníkovi nenaskytl pouze jeden pohled na věc. Nejvíce přednes obou rezonoval v básních o cigaretách, při nichž si dokonce Adam z jedné potahoval a Katarzyna mu to ve verších vyčítala.

fair_2

Básníci přednášeli nejen publiku, ale také sobě navzájem. Vyskytl se tak pohled do intimity partnerů v podobě polibků a něžných doteků. Něžnosti však nebyly natolik okázalé, aby diváka rušily, a lyrický dialog přiblížily spíše k tělesnosti poezie. Je zřejmé, že jsou si oba navzájem múzami a obohacují se v mnoha aspektech, převážně pak v poezii, kterou oba žijí.

Foto: Vojtěch Novotný