NORMA bude bořit hranice! Přidáte se?

V Divadlo, Kultura od Nikola UlčákováNapsat komentář

Nové divadelní festivaly rozhodně nevznikají často. Vedle zvučných jmen, mezi které patří Ost-ra-var, Spectaculo Interesse, případně Dream Factory, však pomalu rostou experimentálně zaměřené projekty, které přinášejí kreativní řešení a inovace. S mnoha přísliby rozhodně přichází i k nim se řadící NORMA. Ať už jde o autorskou tvorbu, důraz na výtvarnou složku inscenací, performance či site-specific. Zaměření festivalu je přinejmenším provokativní, ale rozhodně odvážné.

Festival pořádaný Galerií města Ostravy PLATO ve spolupráci s pražským Studiem Hrdinů má v prvé řadě ambici spojovat: pohybové umění s výtvarným, divadlo s filmem, české tvůrce s polskými či činohru s performancí. Využívá k tomu industriálních site-specific prostorů Dolu Hlubina i areálu Dolní oblast Vítkovice v čele s Multifunkční aulou Gong.

NORMA proběhne ve dnech 13. – 14. listopadu. Kromě divadelních projektů se diváci mohou těšit i na bohatý doprovodný program zajišťovaný dvojicí Wedding DJ´s, tematické debaty a také na pásmo filmů týkající se současných přístupů k divadlu jako umění.

Páteční festivalový den zahájí performance Jana Horáka, Michala Pěchouška a Jána Mančušky Tato linka sleduje pohyb mé ruky, na kterou naváže Surfing Magdaleny Ptasznik zkoumající možnosti materiálu v prostoru v návaznosti na jeho specifické využití. Na boj člověka zmítaného ve vlastních rozporech poukáže pohybová performance Nižinskij. Svěcení snů. Přičemž den věnovaný převážně polským autorům zakončí Mše Artura Żmijewskeho a Igora Stokfiszewskeho provokativně nahlížející do polské kultury rozpolcené mezi vírou a mediální kulturou, tradicí a multikulturalismem.

Sněhurka_Ivana Uhlířová_foto Veronika Daňhelová

Studio Hrdinů – Sněhurka; Foto: Veronika Daňhelová

Sobotu naopak ovládnou čeští autoři, konkrétně pražské Studio Hrdinů s post-dramatickým přepracováním pohádky Sněhurka kontroverzní rakouské autorky Elfriede Jelinekové, která s ironickým nadhledem představuje rozpory v evropské kultuře. Výrazně poetickou Sněhurku následuje inscenace Marbot vycházející z románu Wolfganga Hildesheimera. Rozhovor Goetheho s mladíkem Marbotem reflektuje otázku svobody jedince, zamýšlí se nad postavením kultury a umění ve společnosti. Den uzavře performance Evy Koťátkové Obrazový atlas Antonína, chlapce, který rozřezal knihovnu kliniky na části pracující s filmovými prostředky.

Kompletní program a informace o vstupném naleznete na oficiálním webu festivalu.