Stavby roku 2015 máme také v Ostravě!

V Architektura, Kultura od Eliška JarmarováNapsat komentář

V úterý dne 13. října proběhlo v živém vysílání vyhlášení soutěže Stavba roku 2015. Z celkem 72 přihlášených staveb bylo do finále vybráno odbornou porotou patnáct. Konečných vítězů je celkem pět.

Dostavba základní školy v Dobřichovicích, Komenského most v Jaroměři, podzemní komplex na Staroměstském náměstí v Praze, a hlavně nástavba Vysoké pece č. 1 – Bolt Tower a její vítkovický příbuzný, nově zpřístupněný areál Dolu Hlubina.

Mezi přihlášenými objekty byly spousty krásných staveb z celého Česka. Revitalizované historické objekty i zcela nové budovy, mosty a vily. Letošní 23. ročník byl také rekordní v počtu přihlášek. Bylo jich celkem 72. Rostoucí zájem o českou architekturu jsme mohli vidět nejen v počtu přihlášených staveb, ale i v množství zaslaných hlasů.

Areál Dolu Hlubina dokonce zvítězil s neuvěřitelným náskokem v počtu hlasů. Hlasovalo pro něj více než 55 000 lidí. Porota se o jeho nominaci do finále vyjádřila jako o „souboru objektů spojujících industriální charakter staveb s novou kulturně vzdělávací funkcí.“ Další ostravský vítěz Bolt Tower byl označen za „novou dominantu města, která spojuje historický základ průmyslového objektu se soudobou rekonstrukcí odkazující do budoucnosti“.

Stavba roku je pravděpodobně nejprestižnější soutěží na poli české architektury. I proto je vítězství dvou zmíněných ostravských objektů velkým úspěchem. Nejen pro architekty, projektanty a stavitele, ale i pro nás, kteří můžeme vidět rozvoj Ostravy, uskutečňování velkých projektů, jejich využití a výsledky. Nezbývá než doufat, že takových možností budeme mít více, a to třeba už v příštím roce.

 

úvodní fotografie: archiv soutěže Stavba roku