Hudba viděná

V Kultura, Umění od Nikola UlčákováNapsat komentář

V sobotu 27. června v 19.00 hodin se v Divadle loutek v Ostravě uskuteční ojedinělé představení s názvem Hudba viděná. Koncertní večer představí integrované taneční skupiny Bílá holubice z Ostravy, PATZ a T.I.K z Jilemnice a skupinu HANDS DANCE z Brna a to za doprovodu živé hudby. Komponované představení slibuje nevšední zážitek nejen po umělecké, ale také po lidské stránce.

V rámci jednoho komponovaného večera vystoupí taneční skupiny Bílá holubice z Ostravy a PATZ a T.I.K z Jilemnice. Obě skupiny mají mezi svými členy osoby s různým tělesným postižením a přesto nebo právě proto se mohou chlubit vysokou uměleckou úrovní svých vystoupení. Mezi dalšími účinkující bude skupina HANDS DANCE z Brna, která se soustředí na interpretaci hudby pomocí českého znakového jazyka a všestranná umělkyně Michaela Fabišíková Kosiecová.

Hlavní myšlenka celého večera je zpřístupnit zážitek z hudby všem lidem nehledě na jejich omezení či postižení. Hudba je v tomto představení “pouze” inspirací a každé hudební číslo bude vizualizované pomocí tance nebo českého znakového jazyka.

 

Vnímat hudbu není privilegiem sluchu, ale emocí, které jsou esenciální pro každou lidskou bytost. Pojďme se zaposlouchat do obrazů, vyprávěných skrze těla, ruce a pohyb. Třeba společně zjistíme, že umění dokáže spojit zdánlivě nespojitelné

Koncert vymyslela a zorganizovala studentka oboru speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně Barbora Klímová, která se k celé akci vyjádřila takto.

„Nápad na tento koncert přišel v souvislosti s mou bakalářskou prací, při jejímž zpracování jsem se dostala do kontaktu s pojmem ‚umělecké tlumočení hudby do znakového jazyka‘. Čím více jsem poznávala možnosti interpretace hudby nejen pro sluchově postižené, tím více mě lákalo něco podobného zorganizovat a uskutečnit,“ a v zápětí dodává, proč si pro koncert zvolila právě Ostravu. „Strávila jsem tady 6 let na konzervatoři, tak vím, že se zde nic podobného v posledních šesti letech neudálo. Druhým důvodem je ostravský taneční soubor Bílá holubice, který má mé velké sympatie a s nímž jsem chtěla navázat spolupráci.“

Právě občanské sdružení Bílá holubice je spoluorganizátorem koncertu, jehož členové se v tento večer rovněž představí na jevišti. Na celém projektu se však podílí velký počet umělců – s handicapem i bez – a díky vzájemné spolupráci se podařilo vytvořit program propojující oba tyto „světy“.

Představení začíná v sobotu 27.6.2015 v 19 hodin v hlavním sále Divadla loutek Ostrava. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat v pokladně divadla. Cena vstupného je 100 Kč pro dospělé a 60 Kč pro děti a občany s průkazkou ZTP/P.

foto BKBIOGRAFIE POŘADATELKY:

Barbora Klímová pochází z malého, ale milého Krnova, kde také poprvé na tamní základní umělecké škole objevila kouzlo violoncella. V patnácti letech nastoupila ke studiu tohoto nástroje na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Po šesti letech radosti a tvrdé práce zvolila pro své profesní kroky trochu jiný směr. V roce 2012 začala studovat obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Přesto, že se díky změně prostředí a školy začala zajímat také o jiné sféry života, zůstala pro ni hudba jeho nedílnou součástí.