Výstava: KERET HOUSE – jak zabydlet škvírku a ostatní projekty Jakuba Szczęsneho

V Architektura, Kultura od Ondřej BělicaNapsat komentář

Výstava Jakuba Szczęsneho vznikla v rámci kulturního projektu ARCHIKULTURA 2015 ostravského Kabinetu architektury, který je pod záštitou Domu umění v Ostravě aktivní už sedmým rokem. Kabinet architektury se věnuje výstavám s architektonickou tématikou a vznikl jako reakce na nedostatečnou profesionální prezentaci domácí i světové architektury. Podnětem byl zvyšující se zájem odborné i široké laické veřejnosti. Zprvu byly výstavy pořádány v reprezentačních prostorách Ostravy, nyní se partnerem stala také Galerie architektury v Brně. Zde se do 27. března můžeme seznámit s tvorbou tohoto polského architekta.

Jakub Szczęsny je architekt polského původu. Narodil se v roce 1973. V letech 1993–2001 studoval na Fakultě architektury Varšavské polytechniky. Dále pokračoval ve studiích na Escuela Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a Ecoled’Architecture Paris la Defense.

V roce 2001 spolu s Krzysztofem Banaszewskim, Małgorzatą Kuciewicz a Janem Strumiłło založil architektonické studio CENTRALA, které funguje jako platforma mezioborové spolupráce mezi architekty, designéry, techniky a umělci. Společně pracují na projektech všemožných měřítek. Navrhují předměty denní potřeby, nábytek, interiéry, domy i celé urbánní celky. Jakub do svých projektů vkládá výjimečnou kreativitu a vtip tam, kde jiní v důsledku nepříznivých podmínek odstupují od projektu. Jeho silnou stránkou je pečlivá vědecká i umělecká příprava. Přitahují ho také dočasné instalace, do kterých vkládá svůj výjimečně hravý přístup. Své projekty působivě prezentuje svými skicami, na nichž čistě a srozumitelně popisuje svůj koncept. Jeho projekty nevznikají pouze v Polsku, ale můžeme je vidět například v Izraeli, Palestině, Austrálii, Turecku, Německu, Indii a USA.

Pro projekt ermitáže-pracovny pro izraelského spisovatele Etgara Kereta byl předurčen na první pohled nevhodný pozemek, štěrbina mezi dvěma bytovými objekty ve varšavské čtvrti Wola. Tato nepříliš ideální situace byla výzvou a motivací najít originální řešení, jehož výsledkem je umělecká instalace, kdy se stal architektonický objekt dokonalým komunikačním médiem pro šíření umělecké ideje,” uvádí ředitel Galerie architektury Gabriel Kurtis.

Výstava KERET HOUSE v brněnské Galerii architektury představuje průřez autorovou rozmanitou tvorbou. Těžištěm expozice je světoznámý Keret House, který je označován za nejužší dům světa. Tento projekt je natolik unikátní, že se před nedávnem dostal do sbírky současné architektury Muzea moderního umění v New Yorku (MoMA). Dům pro spisovatele Etgara Kereta byl postaven do úzkého meziprostoru mezi dvěma domy ve Varšavě. Obytná plocha domu je 14 m2 a ve svém nejširším místě měří pouhých 133 cm. Autor se nesoustředí pouze na proces projektování, ale citlivě si všímá skrytých výjimečností. Keret House je rezidenčním prostorem pro umělce, díky němuž získala Varšava celosvětově vnímanou uměleckou platformu, která spojuje dva domy z různých epoch a probouzí místní obyvatele.

A právě o takové proměny, které v lokálních komunitách oživují aktivitu, mi jde především,“ dodává s úsměvem Jakub Szczęsny.

Brněnský program festivalu ARCHIKULTURA 2015 bude pokračovat výstavou Architektura: Koncepty a formy, která bude zahájena za účasti Rafiho Segala 1. dubna 2015

 

www.galeriearchitektury.cz

www.centrala.net.pl

www.kabinetarchitektury.cz