Jana Bačová Kroftová a její úchvatná výstava v místeckém knihkupectví Kapitola

V Nezařazené od Nikola UlčákováNapsat komentář

Roční projekt Každý den sochařky a scénografky Jany Bačové Kroftové láká na jedinečné ranní skici osobností narozených v daný den. Výstavu nazvanou „Zbrojím proti hlouposti…“ můžete navštívit do 3. 3. 2015 v místeckém knihkupectví Kapitola.

20150206_222123Navštívili jsme vernisáž, která se nesla v poklidné atmosféře pestrobarevných portrétů světoznámých osobností. Příjemné uvítání autorky a představení výstavy obstaral vedoucí knihkupectví pan Jan Becher. Návštěvníci se dočkali i krátkého hudebního vystoupení a samozřejmě úvodního slova samotné autorky, která působí při povídání cudně a introvertně. Ví však zcela jasně, co chce svou tvorbou říci, a nebojí se konkrétně pojmenovat problémy soudobé společnosti. Jana Bačová Kroftová pochází z Hradce Králové. Absolvovala figurální sochařství na AVU v Praze. Ve své tvorbě se převážně věnuje scénografické divadelní a filmové tvorbě. V menší míře také sochařským projektům a drobným plastikám. Spolupracovala například s Národním divadlem či vytvořila scénografii pro filmovou pohádku Čert ví proč. Projekt Každý den vznikl na základě autorčina rozčarování po první přímé prezidentské volbě v České republice.

Jana Bačová Kroftová vystihuje podstatu projektu těmito slovy: „Od 7. 11. 2013 zbrojím. Sestavuji armádu proti hlouposti, agresivitě, nenávisti, závisti, sobectví, aroganci, zbabělosti, neznalosti souvislostí, neschopnosti rozeznat dobré a zlé, pošetilosti, nelásce, netoleranci. Stavím ji proti nám všem, stavím ji i proti sobě a svým nedokonalostem. Stavím ji na naši ochranu. Stavím ji proti všem současným agresorům, kteří popírají demokracii, humanismus, lidská práva. Každý den přidám jednoho ozbrojence, armáda sílí!“

Armádu osobností můžete osobně zhlédnout do 3. 3. 2015 v místeckém knihkupectví Kapitola.

Přejeme vám jedinečný umělecký zážitek!