Nacista se snaží obhájit a dožaduje se Slyšení

V Divadlo, Kultura od Nikola UlčákováNapsat komentář

Slyšení je dalším dílem série, která mapuje naše moderní dějiny a snaží se tak odhalit kořeny našich dnešních problémů. Prvním dílem byla hra S nadějí, i bez ní, v níž se na pozadí skutečného příběhu odhalila podstata (nejen) českého komunismu, druhým dílem je Smíření, ve kterém se Češi smiřují s tím, jak vyhnali Němce.

Autor Tomáš Vůjtek napsal hru za devět měsíců, kdy půl roku studoval historická fakta a čtvrt roku psal samotný text hry. Dílo bylo v roce 2013 oceněno v dramatické soutěži Alfréda Radoka, kde získalo 3. místo.

Jeho hlavní postavou je bývalý nacistický pohlavár Adolf Eichmann, úřednický perfekcionista, který své schopnosti věnoval úkolu, jež mu jeho nadřízení vybrali: „konečné řešení židovské otázky“. Po válce jej izraelská tajná služba Mosad unesla z Argentiny, kde se od roku 1950 ukrýval, v roce 1961 se v Jeruzalémě konal proces, během kterého byl odsouzen k smrti a v roce 1962 popraven. Jeden z největších válečných zločinců, který aktivně organizoval genocidu evropských Židů, se před tímto soudem hájil tím, že jako německý důstojník plnil rozkazy, a proto pouze dohlížel na řádný průběh deportací, k Židům však nepociťoval žádnou zášť. Jsou však také zdokumentovány jeho výroky pronášené v kruhu kamarádů z SS, v nichž se ke své účasti na genocidě hrdě hlásí.

Ve Slyšení se tak Eichmann snaží obhájit a dožaduje se slyšení před Bohem, který však stále nepřichází.

Podobně jako v S nadějí, i bez ní se Vůjtek nebojí ve hře použít mnohdy hodně černý humor, s nímž reflektuje nacistické kariéry, a který plyne z toho, že postavy hovoří o svých osudech autentickým slovníkem, který je v dramatickém a často sarkasticky vyostřeném kontrastu s hrůznou skutečností historických událostí.

Režisérem inscenace je, stejně jako v případě příběhu Josefy Slánské v S nadějí, i bez ní, umělecký šéf Arény Ivan Krejčí, který ji, podle slov autora textu Tomáše Vůjtka, pojímá jako „oratorium, které se v závěru zvrhne v jakési spílání publiku, možná je to, řečeno se Shakespearem, ‘příběh vyprávěný blbcem‘, možné je tady úplně všechno. Každopádně je to velké divadlo.“ 

Česká premiéra hry Slyšení se odehraje v sobotu 28. února 2015 v 18:30 hodin na scéně Milana Davida, v kostýmech Marty Roszkopfové a s hudbou Nikose Engonidise.

44slyseni_plakat_jpg.

foto: diavdloarena.cz