Báseň, která nepotřebuje název…

V Poezie od Nikola UlčákováNapsat komentář

Pod mým tělem někde v hloubi, jsou další, menší těla
Stejně jako je nad naší Zemí, Zem jiná, nedohotovena
pro tuto chvíli jen. Setřesu si již brzy hvězd medailony
Jako bych se nad celým azurem stárnoucím sám klonil
Chci při každém zšeření se, přidat Světu jednu píseň
Oživí mě, až signály se k srdci zkříží, konec ve mně oživí se
Prosby snů již nenamáhám. Vzkřekem řeším situace
Zapsán v odplutí děravých bolů. Řezbářem skácen
Betlémem se stanu. Rozjásám dětské duše užaslé
Chvíli beránkem, chvíli Marií, chvíli Josefem, chvíli Jidášem

Autor: Tomáš Kunát

Foto: picjumbo.com